Välkommen!

Styrelsen

Kansli

mail:   eva.alberti@hyltevolley.se

Eva Alberti, kanslist, 50%
eva.alberti@hyltevolley.se

STYRELSEN
Efter beslut på 2017 års årsmöte har styrelsen fått den här sammansättningen:

Leif Nilsson
ordförande
0708 364715
leif.nilsson@hyltevolley.se
Richard Engberg Lars Andersson
Kassör Ledamot
0705 284741 0706 606167
richard.engberg@telia.com
Sten Harald Söderström
Ledamot
0705923708
 


UPPDRAG UTANFÖR STYRELSEN inom idrottsvärlden
Leif Nilsson, ordförande valberedningen Sydsvenska Volleybollförbundet

VALBEREDNINGEN
Robin Nylén Vakant
Ledamot ordförande
robinrrn@gmail.com
070 337 08 84

 

Facebook