Hylte/Halmstad Volley följer rekommendationerna från FHM och kör därför ett årsmöte via internet.

Endast styrelse, valberedning och inbjudna gäster deltager på plats. Övriga loggar in via instruktionerna som följer.
Läs noga igenom, helst idag, så kommer det inte bli några problem.

 

Instruktionerna kommer här

Välkomna!