Vid besök i företagets ändamålsenliga lokaler och samtal med Oscar Aggebrink, Affärsutvecklare/Inköpare, uttrycker han sin belåtenhet med att vara en del i H/H Volleys framgångar på både dam- och herrelitsidan. Han uttrycker sin beundran över att klubbens ungdomsverksamhet totalt sett ökar och ungdomarnas fina resultat under säsongen.

På bilden syns Oscar Aggebrink och Leif Nilsson efter att de undertecknat det elfte samarbetsavtal i rad.