Styrelsen

KANSLI

Eva Alberti, kanslist, 50%
eva.alberti@hyltevolley.se

STYRELSEN

Efter beslut på 2018 års årsmöte har styrelsen fått den här sammansättningen

Leif Nilsson
ordförande
0708 364715
leif.nilsson@hyltevolley.se

Richard Engberg
Kassör
0705 284741
richard.engberg@telia.com

Lars Andersson
Ledamot
0706 606167

Sten Harald Söderström
Ledamot
0705923708

Mårten Johansson

mj@depend.se

VALBEREDNINGEN
Sittande styrelse

UPPDRAG UTANFÖR STYRELSEN inom idrottsvärlden
Leif Nilsson, ordförande valberedningen Sydsvenska Volleybollförbundet, ledamot i Sydsvenska Volleybollförbundets styrelse