Styrelsen

KANSLI

Eva Alberti, kanslist, 50%
eva.alberti@hhvolley.se

STYRELSEN

Efter beslut på 2019 års årsmöte ser styrelsen ut så här

Mårten Johansson
ordförande
mj@depend.se

Richard Engberg
Kassör
070 528 47 41
richard.engberg@telia.com

Marcus Nilsson
Ledamot
kontakt via eva.alberti@hhvolley.se

Sten Harald Söderström
Ledamot
stenharalds@gmail.com
070 592 37 08

Hampus Hedenberg
Ledamot
kontakt via eva.alberti@hhvolley.se

Julius von Martens
Ledamot
kontakt via eva.alberti@hhvolley.se

VALBEREDNINGEN
Lars Andersson och Leif Nilsson